Fråga biblioteket

Här kan du ställa frågor till biblioteket om utlåning, fjärrlån, informationssökning, e-resurser, distansanvändning etc. Vi svarar på din fråga till angiven e-postadress (inom tre arbetsdagar under terminerna). Tjänsten är avgiftsfri och alla frågor behandlas konfidentiellt. Mer omfattande informationssökningsuppdrag (över 30 min.) är avgiftsbelagda, se prislistan.

Informationssökningsservicen är i första hand avsedd för studerande och personal vid Tritonias fem moderhögskolor i Vasa: Hanken, Åbo Akademi, Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia.

Behöver du hjälp med informationssökning i anslutning till dina studier/din forskning? Fackpersonalen vid Tritonia svarar på frågor rörande biblioteksservice, ger råd om var du ska söka, vilka databaser du bör använda och hur du kan söka litteratur. Du får samma hjälp som vid informationstjänsten, d.v.s. hjälp till självhjälp.

Om du behöver fräscha upp dina kunskaper så ordnar Tritonia utbildning i olika sökresurser och hjälpmedel, se våra utbildningssidor.

 

Kundens uppgifter

Frågan gäller

Skicka informationen